Waxing Salons Ealing

Showing 4 Waxing Salons

43 High Street Ealing, Ealing, W5 5DB

Beautyka Ealing

Waxing - Upper Lip Wax £5.00
Waxing - Eyebrow Wax £7.00
Waxing - Bikini Wax - Junior Therapist £7.00
Waxing - Underarm Wax £8.00
Waxing - Chin Wax £8.00

More

Book From £5.00

Appointments available now. Book online 24/7. Below are a few more Waxing Salons near Ealing.

201 Wood Lane, White City, W12 7TS

Demeanour Hair & Beauty

Threading - Upper Lip Threading £6.00
Threading - Chin Threading £6.00
Threading - Forehead Threading £6.00
Threading - Sides of Face Threading £8.00
Threading - Eyebrow Threading £8.00

More

Book From £6.00

20 Powis Terrace, Ladbroke Grove, W11 1JH

MYZ Beauty Boutique

Waxing - Upper Lip £8.00
Waxing - Eyebrow £12.00
Waxing - Under Arm £15.00
Waxing - Bikini £22.00
Waxing - 1/2 Leg £25.00

More

Book From £8.00

failed to load treatments
refresh


failed to load locations
refresh